Actuele informatie van het bestuur
Onderstaande informatie over club en bestuur zijn vrij toegankelijk voor iedereen,
uitgezonderd de informatie ' van de bestuurstafel' en 'jaarvergaderingen' die *** slechts bereikbaar zijn voor leden, met behulp van een cijfercode, welke aan leden op aanvraag wordt toegestuurd ( emil.schmitz@casema.nl  )
 
Een paar urgente mededelingen van Het Bestuur

Al eerder is besproken hoe en hoe vaak het afval in de container bij het hek wordt afgevoerd. Hoe minder afval we in de container stoppen, hoe minder deze geleegd hoeft te worden, en hoe minder kosten wij daaraan hoeven uit te geven. Neem je eigen afval zoveel mogelijk weer mee terug naar huis, en stop er in ieder geval geen groenafval in ! ! Onkruid en gras kan in de bossages rondom het terrein worden gestort, dat verteert wel. 

Marc heeft onlangs nog gemaild dat hij zeer teleurgesteld was in het verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van het clubgebouw. Door gebruik wordt het vuiler. Er staat geen ploegje mensen gereed die dat weer op orde brengt. Ook dat moet door de leden zelf gedaan worden. Als je gezeild hebt ( of geklust ) en je hebt je eigen boeltje weer opgeruimd en wil naar huis gaan, kijk dan eens rond of je vindt dat je het clubhuis zo achter kunt laten. Als dit niet voldoet aan de standaard die je thuis hanteert, steek dan nog een paar minuten de handen uit de mouwen en  breng het ( samen met je maatjes ) weer in de toestand zoals je die wenst aan te treffen als je weer komt zeilen.

Groeten
Allard Boomkens

 

samenstelling van het bestuur en naw-info

clubregels augustus 2010 ***
doelstellingen van de bestuurstafel ***
archief (inactief, nog zonder informatie) jaarvergaderingen ***
 
*** Je kunt deze beveiligde informatie van het Bestuur bereiken met de in de eerdere email aan jou ter beschikking gestelde cijfercode die in nevenstaande cijferslot moet worden ingebracht. Mis je de code, dan even een mailtje:   emil.schmitz@casema.nl