Clubinformatie Catamaranvereniging Bru Grevelingendam, Bruinisse    
Na de eerste informatie op de startpagina geeft deze pagina verdere relevante informatie over onze catclub. Het geeft een eerste indruk van het reilen en zeilen. En biedt je de gelegenheid om met de leden van onze club in contact te treden.
 
Vogels gebruiken de wind,
Vogels zijn vrij,
Net als zeilers.
Vogels zijn net zoals wij
.

 
 
Routebeschrijving
Adresgegevens: Strandweg 9, 4311 NL Bruinisse
Een uitgebreide informatie over de route naar onze catclub vind je op routebeschrijving
   
Het Bestuur enzo  
Voorzitter Catamaranvereniging Bru:
Ron van de Bilt:
certinet@certinet.nl; of tel: +31-(0)164643474
Voor info lidmaatschap:
Secretaris Catamaranvereniging Bru: 
Edwin Durinck
secretariaatccb@gmail.com
Penningmeester Catamaranvereniging Bru:
Jacques van de Plas

jcavdplas@gmail.com  
Infra en activiteiten
Jan Plekkenpol:
janplekkenpol@zeelandnet.nl  of 0167-572352
 
Lid van Bestuur
Allard Boomkens:

al.el.boomkens@kpnmail.nl
   
enzo  
Wedstrijdleiding en organisatie clubwedstrijden
Voorzitter:                             
Edwin Durinck  
                                               
secretariaatccb@gmail.com
                                                06-53540023

Secretaris:                             Ron van de Bilt (namens het bestuur)
Wedstrijdleiding:                   Edwin Durinck
Lid:                                          Maarten Pol
   
Redactie website/e-clubblad:
Emil Schmitz
emil.schmitz@casema.nl
mobiel 0648946488

Webmaster: 
Emil Schmitz
emil.schmitz@casema.nl
mobiel 0648946488
 

Website
Deze website vervangt sedert het begin van 2005 deels ons jarenlang bestaande clubblad. Daarnaast is actualiteit frekwent te vinden in het e-clubblad Brutips, waarover onderstaand meer. De bedoeling van de website is natuurlijk primair informatie verstrekken aan clubleden. Gezien het openbare karakter van de site zullen geen persoonlijke gegevens en communicatie tussen leden worden weergegeven. Daarvoor zijn beveiligde pagina's gecreëerd, te bereiken m.b.v. de navigatiebutton. Om deze te ontsluiten hebben clubleden cijfercodes of krijgen deze desgewenst door de
webmaster toegestuurd. Uw bijdragen aan  de website worden uiteraard zeer op prijs gesteld en kunnen per email aan de webmaster worden verzonden. Met of zonder foto. Dit mag  uw persoonlijke bijdrage zijn of een verwijzing naar interessante informatie op het www. Uiteraard moeten de onderwerpen op een redelijk wijze te relateren te zijn aan ' (cat)zeilen ' in ruime zin. Bestuur en webmaster behouden zich het recht voor bijdragen die niet aan deze voorwaarden voldoen niet op de website te plaatsen, waarvan uiteraard de zender op de hoogte wordt gesteld.
 
E-clubblad 'Brutips'
De regelmatig verschijnende email met tips voor Brucat(s)ters werkt prima. Het e-clubblad wordt door méér dan 35% van de ontvangers binnen 12 uur geopend, mits verstuurd vóór de avond. Bijgevolg loopt de bezoekersfrequentie van de website ook versterkt omhoog. Aantallen bezoekers kunnen bekeken in de Belstat gegevens via bovenstaande icoon. De belangstelling voor online informatie stijgt dus aanmerkelijk. Uw reactie of bijdrage aan email of website wordt zeer op prijs gesteld.
 
Clubfotografie                                                        
Maak je mooiste foto op de catclub, stuur 'm naar de 
webmaster en verwerf daarmee een plaatsje onder de clubfotografen of wees een sneaky paparazzo.  
 
stuur uw mooiste opname voor plaatsing 
 
clubfotografie
EHBO
Hoewel de ervaringen leren dat ambulances vrij vlug ter plekke zijn is het verleden geen enkele garantie voor de toekomst. Het lijkt dus zeer gewenst om ons ehbo-ploegje verder uit te breiden door één of wellicht méér cursussen.

Eerste informatie:
Vanwege het belang van dit onderwerp een eerste aanzet op deze pagina die een blijvend karakter heeft. De volgende praktische punten moet ieder lid in gedachten houden:
  • bel zo snel mogelijk 112, ook wanneer u niet zeker bent van de situatie,
  • beter een keer teveel dan te weinig gebeld,
  • laat iemand de ambulance tegemoet rijden naar de afslag van de rijksweg; onze terrein schijnt niet altijd
    even makkelijk te vinden en tijd mag niet verloren gaan,
  • de ehbo-kist ligt in de electrakast,
  • verdere telefoonnummers vind je op het prikbord, nabij de electrakast.

Wij houden je op de hoogte over deze rubriek en nieuwe informatie.
 

klik foto
                               

Ligplaatsen
Coördinator:
 janplekkenpol@zeelandnet.nl  of 0167-572352

Blue Area
Wat is Blue Area, waarom gebruikt en waarom in het Engels ? 
Om een fenomeen op een opvallende en moderne wijze onder de aandacht te brengen.
Sedert de serieuze start met weerverwachtingsmodellen is gebleken dat de Grevelingen en haar directe omgeving  nagenoeg het meeste aantal zonuren heeft van Nederland en vrijwel de laagste neerslag. De Koninklijke Luchtmacht is al vele jaren daarvan uiteraard op de hoogte en noemt zo'n gebied een ' Blue Area'. En wind ? We zitten redelijk dicht bij de kust. Dus we hebben meestal méér dan de gemiddelde windkracht in Nederland te verwachten. En van deze fenomenen profiteert de Catclubbru ten volle mee. Een relatie leggen tussen het weer in uw eigen woonomgeving, pakweg 40 tot 100 kilometer verder, levert als u thuis blijft, meestal teleurstelling op, vaak zonder dat u er zelfs weet van krijgt. Dus gewoon komen. Behalve het prima weer is er uiteraard veel meer te doen op en langs de Grevelingen. Zeil naar
Links/Grevelingen . En in die bijna goudgerande omstandigheden vinden onze clubactiviteiten plaats. 
 
Clubwedstrijden:
Ieder jaar worden er om de week wedstrijden in clubverband georganiseerd. Prima om je vaardigheden te toetsen. Je zelf te verbeteren. En als winnaar uit de bus te komen. Aan het einde van het seizoen staat een beker en prijsjes te wachten voor de allerbesten en de andere deelnemers. Lees meer hierover op de pagina:
clubwedstrijden
Grevelingen Cat Regatta
In mei wordt elk jaar een grote, open regatta georganiseerd. Dus voor iedereen toegankelijk. De Grevelingen ( ca. 30 km lang en 4 - 8 km breed) wordt dan alomvattend bezeild. Best een behoorlijke kluif voor velen. Zeker bij veel wind. Meer informatie:
Grevelingen Cat Regatta .
 
Toertochten
Oude activiteit in ere hersteld. Meteen weer een succes. Redelijk wat deelnemers en alleen maar erg enthousiaste reacties. Voor de data: zie
activiteiten/wedstrijden kalender 2005. Verslag van een toertocht in 2005: klik hier
              
Recreatie
En wanneer de zeilers zeilen en het  weer mooi is, dan is er volop gelegenheid voor familie en vrienden om op het grasveld vlakbij strandje, haven en water te luieren en te genieten van de zon. En als het meezit iedere veertien dagen, meestal op zondag, wedstrijdje kijken. Er is verder ruim gelegenheid om een een balspel te doen. En tegen de avond een eigen barbecue te vieren. Kortom: leven en laten leven. Niets moet, alles mag, bij wijze van spreken.


Ja, en neem gewoon je vliegertje en/of je vrouwtje mee; maakt 't veel gezelliger !

        


de Jong en de Jongetje

 
Zelfwerkzaamheid

Ja, een goede club huldigt ook het predicaat zelfwerkzaamheid. Hoewel het klussen zich beperkt tot een enkele dag per jaar, er zijn een aantal zaken die we met man en macht in een mum van tijd klaar hebben. In plaats van dure derden in te huren. Eigen, persoonlijk initiatief wordt uiteraard ook zeer op prijs gesteld. Hoewel het Bestuur vooroverleg over voorgenomen activiteiten natuurlijk van het hoogste belang vindt. Coördinatie van werk is perslot een eerste vereiste. Details, klik foto.

 

(foto rinus dobber - rechtenvrij)
 
Overige activiteiten
Behalve een algemene ledenvergadering, ergens begin april, worden diverse keren per seizoen gezellige mosselavonden en barbecues georganiseerd. Of een toertocht met een platbodem. Soms plotseling en informeel. Maar ook vooraf gepland. En verder is elk initiatief van de leden welkom. Zie voor meer informatie de
activiteiten/wedstrijden kalender.