Statuten en Huishoudelijk Reglementen (laatste update 14.08.2016)
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement geven informatie over de bindende afspraken die leden van de vereniging met elkaar hebben gemaakt. De inhoud is van groot belang voor, leden, aspirant leden, begunstigers en hun gasten. De Statuten en het nu geldige Huishoudelijk Reglement (april 2012) zijn via de onderstaande links te bekijken. Ook de bepalingen van het Natuur- en recreatieschap “De Grevelingen”  (kortweg het Schap) zijn toegevoegd. Bij geschillen is het goed als een ieder de laatst geldende bepalingen als vermeld in de Algemene Voorwaarden uit 2008 kan raadplegen.
 

statuten

huishoudelijk reglement

bepalingen van het Natuur- en recreatieschap “De Grevelingen”